Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Turpinām darbu projektā

Publicēts Pirmdiena, 01 Marts 2021

Esam saņēmuši labu ziņu no Ziedot.lv -   no 1.marta līdz 31. decembrim projekta «Sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērnu fiziskās un emocionālās attīstības veicināšana, pilnveidojot vecāku prasmes aprūpē» ietvaros varēsim turpināt pašvaldību pieprasīto pakalpojumu. Šogad projektā piedāvāsim sekojošas aktivitātes: 1) Atbalsts ar 30 dienu izmitināšanu personām ar bērnu līdz 3,5 gadu vecumam vai grūtniecēm pēdējā grūtniecības mēnesī, 2) WSB un DVE konsultācijas bez izmitināšanas bērniem ar problēmuzvedību, 3 ) DVE grupu konsultācijas centrā esošajiem bērniem,  4) grupu kanisterapija centrā esošajiem bērniem. Mēs un Murlīze gaidām Jūsu pieteikumus dalībai projektā!

Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv”. 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.