Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Gada pirmā kvartāla projekta rezultāti

Publicēts Piektdiena, 03 Aprīlis 2015

Gada pirmajos 3 mēnešos projekta ietvaros rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa (vardarbībā cietušas personas):

 10 personas uzturējušās centrā 30 dienas, saņemot 8 psihologa un 5 sociālā darbinieka konsultācijas un nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas, piedaloties „darba terapijas” un citās programmā paredzētajās nodarbībās, 4 personas uzsākušas rehabilitāciju.

2.mērķa grupas (vardarbībā cietušo bērnu vecāki)2 personas uzturējās centrā 5 dienas, saņemot speciālistu konsultācijas (5 psihologa, 3 sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas) piedalījās „darba terapijas” (dārzkopība, kokapstrāde, mājsaimniecība) un citās nodarbībās, kā arī kopā ar saviem bērniem saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās.

3.mērķa grupas (vardarbībā cietušie bērni, kuri saņem rehabilitāciju pēc valsts programmas)2 personas - vardarbībā cietušie bērni dzīvo centrā, tiek rehabilitēti par valsts programmas līdzekļiem, bet šajā projektā piedalās saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās kopā ar saviem vecākiem.

Visiem mērķa grupas dalībniekiem tiek organizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības par dabas un energoresursu racionālu izmantošanu, atkritumu šķirošanu. Saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbības tiek filmētas video, skatītas un analizētas kopā ar konkrētajiem mērķa grupas klientiem.

4.mērķa grupas (vardarbību veikušās personas) 3 personas centrā uzturējās 5 reizes 30 dienu laikā pa 1 pilnai dienai, kurā saņēma 1 psihologa,1 sociālā darbinieka, 1 psihoterapeita konsultāciju un piedalījās nodarbībās ģimenes attiecību sakārtošanai, „darba terapijā”.

Pārrunājot ar projekta klientiem programmas ieviešanas gaitu, viņi  atceras, ka uz centru braukuši ar samērā mazu informētību, kas šeit notiks projekta ietvaros. Konkrēti zināja par speciālistu konsultāciju skaitu, 2 obligātajām fiziska darba stundām ikdienā. Bijuši patīkami pārsteigti par iespēju darboties Vecāku atbalsta mājas virtuvē, gatavot ēdienus, iemācīties jaunas lietas sadzīvei, piem., atkritumu šķirošanu, šūt, adīt,tamborēt,tapot, marmorizēt, iededzināt kokā ar pirogrāfu  utt. Sievietes stāsta, ka šeit ne tikai mācās atpazīt vardarbību, bet iegūst zināšanas, kā sevi pasargāt turpmāk, ir sajūsmā par trenažieru zāles apmeklēšanu un pirts procedūrām. Savukārt neapmierina centra noteikumi, kas ierobežo smēķēšanu. Klienti izsaka pateicas pilnīgi visiem centra darbiniekiem par cilvēcīgo attieksmi un atbalstu.

  

  

  

Mājas lapas iepriekšējais variants.