Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Projekta „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni” programmas aprobācija un ieviešana ir sākusies

Publicēts Ceturtdiena, 22 Janvāris 2015

2015. gada janvārī sākās projekta „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni” programmas aprobācija un ieviešana. 3 mērķa grupu vajadzības tiks risinātas sekojoši:

1) vardarbībā cietušo bērnu, kas saņem rehabilitāciju centrā, vecākiem 5 dienu laikā tiks veicinātas prasmes aprūpēt bērnu: saskarsmes ar bērnu veidošana, lietderīga laika pavadīšanas kopā ar bērnu novērtēšana un attīstīšana. Vecāki apzinās savus personīgos resursus, dzīves vērtības un mērķus, saņems izglītojošu informāciju par vardarbību ģimenē un ģimenes konfliktu risināšanas iespējām. Vecāki saņems 5 psihologa/ psihoterapeita, 3 sociālā darbinieka un pēc vajadzības jurista konsultācijas.

2 ) vardarbībā cietušās personas un vardarbību veikušās personas mācīsies ģimenes dzīves modelēšanu, atsvaidzinās mājsaimniecības vadīšanā noderīgas iemaņas, apgūs datorlietošanas pamatprasmes, darba terapijas ietvaros darbosies centra zaļās zonas, siltumnīcas un dārza kopšanas darbos, kokapstrādes darbnīcā. Dzīvojot 30 dienas institūcijā, no vardarbības cietušās personas saņems nepieciešamās 8 psihologa/psihoterapeita un  5 sociālā darbinieka un pēc vajadzības  jurista konsultācijas.

3) Vardarbību veikušās personas centrā ieradīsies 1 reizi nedēļā uz visu dienu uz 3 speciālistu ( psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks) konsultācijām un nodarbībām, lai sakārtotu savas attiecības ar ģimenes locekļiem.

Obligāta prasība visiem projekta dalībniekiem ir piedalīšanās darba terapijā 2 stundas dienā.

      Jaunā gada pirmajās dienās atbalsta centrā ieradās pirmie projekta „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni” dalībnieki. Janvāra mēnesim pašvaldību sociālie dienesti jau pieteikuši 8 personas, kurām nepieciešams psihosociāls atbalsts. 

Mājas lapas iepriekšējais variants.