Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Projekta gaita jūlijā, augustā un septembrī

Publicēts Pirmdiena, 05 Oktobris 2015

Līdz 30.09. rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa-

28 personas – pilnu programmu, 3 personas – uzsākušas rehabilitāciju,

2.mērķa grupa-

11 personas – pilnu programmu,

3.mērķa grupa-

22 personas – pilnu programmu,

4.mērķa grupa-

6 personas – pilnu programmu.

2015. gada 3. ceturksnī  rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa (vardarbībā cietušas personas):

 2 personaspabeigušas iepriekšējā atskaites periodā uzsākto rehabilitāciju,  7 personas uzturējušās centrā 30 dienas, saņemot 8 psihologa un 5 sociālā darbinieka konsultācijas un nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas, piedaloties „darba terapijas” un citās programmā paredzētajās nodarbībās.3 personas uzsākušas rehabilitāciju .

2.mērķa grupa (vardarbībā cietušo bērnu vecāki)

4 personas uzturējās centrā 5 dienas, saņemot speciālistu konsultācijas (5 psihologa, 3 sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas), piedalījās „darba terapijas” (dārzkopība, kokapstrāde, mājsaimniecība) un citās nodarbībās, kā arī kopā ar saviem bērniem saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās.

3.mērķa grupa (vardarbībā cietušie bērni, kuri saņem rehabilitāciju pēc valsts programmas)

12 personas- vardarbībā cietušie bērni dzīvo centrā, tiek rehabilitēti par valsts programmas līdzekļiem, bet šajā projektā piedalās saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās kopā ar saviem vecākiem. Visiem mērķa grupas dalībniekiem tiek organizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības par dabas un energoresursu racionālu izmantošanu, atkritumu šķirošanu.

Saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbības tiek pastāvīgi filmētas video, skatītas un analizētas kopā ar konkrētajiem mērķa grupas klientiem atsevišķā speciālā telpā (video kamera, dators, projektors).

4.mērķa grupa (vardarbību veikušās personas)

1 persona pabeigusi iepriekšējā pārskata periodā iesākto rehabilitāciju ,1 persona centrā uzturējās 5 reizes 30 dienu laikā pa 1 pilnai dienai, kurā saņēma 1 psihologa,1 sociālā darbinieka, 1 psihoterapeita konsultāciju un piedalījās nodarbībās ģimenes attiecību sakārtošanai, „darba terapijā”. 

Pēcrehabilitācijas atsauksmes par pakalpojumu lielākoties ir šādas:

·        Sapratu,  ka varu izmainīt savu dzīvi, zinu, ko darīšu tālāk

·        Iemācījos jaunas lietas

·        Kļuvu ieturētāka, mierīgāka

·        Bija iespēja izmantot brīvo laiku pastaigām kopā ar bērnu

·        Nav ne vainas, ja nebūtu tik daudz ierobežojumu

·       Dots laiks, lai izanalizētu savus plusus un mīnusus, iegūtu citu savas dzīves redzējumu, vēlmi tiekties uz augšupeju, mācoties

·        Deva ģimenei daudz plānu nākotnei, kopā ar bērniem apmeklēt pasākumus, kārtot māju un gatavot ēst

·        Pavadītais laiks patika, sevišķi laiks kopā ar citām sievietēm un darba terapija

·        Kļuvu stiprāka, pārliecinātāka par sevi, vairāk smaidu un nedomāju sliktas domas

·        Laiks pavadīts ,gūstot atbalstu attieksmes veidošanā pret varmāku, ieguldot darbu kopīgās labklājības nodrošināšanā centrā, labi un kvalitatīvi atpūšoties

·        Ieguvu  sirdsmieru.

Mājas lapas iepriekšējais variants.