Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Projekta gaita oktobrī, novembrī un decembrī

Publicēts Pirmdiena, 28 Decembris 2015

2015. gada pēdējā  ceturksnī  rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa (vardarbībā cietušas personas):

 3 personas pabeigušas iepriekšējā atskaites periodā uzsākto rehabilitāciju,  5 personas uzturējušās centrā 30 dienas, saņemot 8 psihologa un 5 sociālā darbinieka konsultācijas un nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas, piedaloties „darba terapijas” un citās programmā paredzētajās nodarbībās.3 personas uzsākušas rehabilitāciju .

2.mērķa grupa (vardarbībā cietušo bērnu vecāki)

1 persona uzturējās centrā 5 dienas, saņemot speciālistu konsultācijas (5 psihologa, 3 sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas), piedalījās „darba terapijas” (dārzkopība, kokapstrāde, mājsaimniecība) un citās nodarbībās, kā arī kopā ar saviem bērniem saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās.

3.mērķa grupa (vardarbībā cietušie bērni, kuri saņem rehabilitāciju pēc valsts programmas)

12 personas- vardarbībā cietušie bērni dzīvo centrā, tiek rehabilitēti par valsts programmas līdzekļiem, bet šajā projektā piedalās saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās kopā ar saviem vecākiem. Visiem mērķa grupas dalībniekiem tiek organizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības par dabas un energoresursu racionālu izmantošanu, atkritumu šķirošanu.

Saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbības tiek pastāvīgi filmētas video, skatītas un analizētas kopā ar konkrētajiem mērķa grupas klientiem atsevišķā speciālā telpā (video kamera, dators, projektors).

4.mērķa grupa (vardarbību veikušās personas)

6  personas centrā uzturējās 5 reizes 30 dienu laikā pa 1 pilnai dienai, kurā saņēma 1 psihologa,1 sociālā darbinieka, 1 psihoterapeita konsultāciju un piedalījās nodarbībās savas problēmas apzināšanai un atzīšanai,  ģimenes attiecību sakārtošanai, „darba terapijā”. 

Pēcrehabilitācijas atsauksmes par pakalpojumu lielākoties ir šādas:

Iemācījos daudzas jaunas lietas, sevišķi  mājturības nodarbībās

 Kļuvu mierīgāks/a

Ieguvu informāciju par bērnu emocionālo audzināšanu un pozitīvām disciplinēšanas metodēm

Turpmāk gribu vairāk laika pavadīt kopā ar bērniem

Labāk patika fizisks darbs, nevis darbs ar savām emocijām konsultācijās

Bez atkarības vielām ir iespējams lietderīgi pavadīt laiku

Patika darbinieku iejūtīga attieksme un atbalsts, piemērotā fiziskā vide un kvalitatīvā un daudzveidīgā ēdināšana

Patika ekskursijas pa Rugāju novadu, fiziskās aktivitātes un atpūtas organizācija centrā

Mājas lapas iepriekšējais variants.