Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā

Publicēts Otrdiena, 04 Maijs 2021

"vecāmamma man atstāja

savu soli ņipru

viņa teica: – kad tā iesi

turēsi Latviju stipru "

/Uldis Auseklis/

Arī “Rasas pērlēs” valstiskās neatkarības atjaunošanas dienā brokastīm tika klāts balts galdauts. Bet par svētku kārumu launagam bērni parūpējās paši – gatavoja kūku. Kamēr kūka iestāvējās, audzinātājas vadībā bērni grieza, krāsoja un līmēja taureņus.  Krāsainie taureņi kopā ar bērniem ārā priecēja mūsmājas.

Mājas lapas iepriekšējais variants.