Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Jūlijs- „Rasas pērļu” dzimšanas dienas laiks

Publicēts Pirmdiena, 19 Jūlijs 2021

   13. jūlijā palika 12 gadi kopš atbalsta centru ieskandināja bērnu soļi. Mūsu pirmos bērnus ievietoja tā laika Baltinavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Zinaīda Keiša, kura uzreiz saprata, ka no vardarbības cietušu bērnu rehabilitācija ir ieguldījums viņu nākotnē. Mēs bijām nezināmi, un sava varēšana bija jāpierāda. Zinaīda mums uzticējās, uzticot savas pašvaldības bērnus. Kopš tā laika centra klientu – gan bērnu, gan pieaugušo-skaits dažādās rehabilitācijas programmās ir pārsniedzis 3000.

     Piedzīvojumiem bagāta šī diena bija centra bērniem. Viņi jau no paša rīta devās motivācijas pasākumā uz Lubāna mitrāja informācijas centru, kur notika orientēšanās sacensības, tālskatī varēja vērot putnus, izstaigāt purva taku un pagaršot ogas. Bērni no brauciena atgriezās piekusuši, bet apmierināti. Pēc launaga sociālo audzinātāju vadībā bērni un pieaugušie klienti sāka gatavoties dārza svētkiem un piknikam sakarā ar centra dzimšanas dienu. Pasākums bija izdevies – noslēgumā visi iemītnieki priecīgi dejoja un dziedāja diskotēkā. Un kā rozīnīte uz svētku kūkas pašā vakarā bija našķēšanās ar saldējumu.

    Savukārt darbinieki kā katru gadu centra dzimšanas dienu pavadījām uz ūdeņiem. Tā var vislabāk relaksēties un visas klientu dzīves stāstu uzklausītās, sakrājušās negatīvās emocijas aizpludināt projām. Iepriekšējos gados mēs laivojām kaimiņos esošajās upēs dažādos maršrutos, bet šogad izvēlējāmies pavizināties ar plostu „Kaija ” Alūksnes ezerā. Baudījām skaistās dabas ainavas, klausījāmies dzīvo mūziku, paši dziedājām līdzi. Bija tā īpašā kolektīva sajūta, kad pa gariem laikiem , bez ierobežojumiem gandrīz visi varam būt kopā.

   Lūk, tā mēs “Rasas pērlēs” godājam savu īpašo dienu.

Mājas lapas iepriekšējais variants.