Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Tagad – arī koka dekoratīvā iededzināšana

Publicēts Piektdiena, 21 Februāris 2014

Pateicoties pērnā gada projektam „Sociālās palīdzības sniegšana”, atbalsta centram bija iespēja iegādāties koka dekoratīvās iededzināšanas aparātus. Vecāku atbalsta mājas kokapstrādes nodarbību telpā tagad zēniem un meitenēm ir iespēja realizēt savu koka glezniņas redzējumu un pašiem izvēlēties, kādus rakstus un zīmes viņi iededzinās.

Derīgus padomus pirmajā nodarbes reizē sniedza Rugāju novada vidusskolas skolotājs Juris Bleiders, viņam palīdzēja sociālais audzinātājs Raivis Mik-Griņevičs.

Mājas lapas iepriekšējais variants.