Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Pateicības pasākums "Rasas pērlēs"

Publicēts Piektdiena, 21 Februāris 2014

14. februārī, Valentīndienā, LRAC „”Rasas pērles” kārtējo reizi uz rīta pateicības kafiju ciemos gaidīja savus atbalstītājus. Lai gan no visiem uzaicinātājiem tikai 13 cilvēki varēja izbrīvēt laiku un atbraukt, mēs patiesi priecājāmies satikt Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini un dārznieci Daigu Morozu, Lazdukalna pagasta saimniecības daļas vadītāju Dzidru Šmagri, zemnieku saimniecības „Dālders”pārstāvi Irēnu Paideri, Lazdukalna pagasta feldšeri Irēnu Svilāni ar dzīvesbiedru Juri , Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu brigādes inspektoru Alekseju Kovšovu, SIA „Rimi Latvija” veikala „Superneto” vadītājai Veltu Supi, „Best Līzings” pārstāvi Eināru Karaļkovu, „Agre Elektro” Balvu veikala vadītāju Zaigu Jaudzemu, laikraksta „Vaduguns ” žurnālisti Irēnu Tušinsku, z/s "Ozolu mājas" pārstāvi balvenieti Pēteri Knēģeri un Ilgoni Punculi no firmas „Diogens Audio”. „Rasas pērļu” direktore Ilze Andža atzīmēja katra ciemiņa ieguldījumu centra iemītnieku atbalstā.

Runājot par iepriekšējā gada neiepriecinošo statistiku, klātesošie uzzināja, ka 2013. gadā centrā rehabilitāciju saņēma 248 bērni, kopā ar viņiem bija 31 pavadošā persona. Visvairāk bērni cietuši no emocionālās vardarbības ( 182 ) un pamešanas novārtā ( 110) savā ģimenē. 49 gadījumos notikusi fiziska vardarbība ģimenē, 4 gadījumos bērns cietis no seksuālas vardarbības ģimenē,14 gadījumos bijušas aizdomas par seksuālu vardarbību ģimenē, 12 gadījumos bērni ievietoti centrā ar aizdomām par seksuālu vardarbību ārpus ģimenes. Parasti vardarbības veidi savā starpā savijas: fiziskā ar emocionālo, seksuālā ar emocionālo un fizisko utt. Visapdraudētākie ir bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam. Vardarbīgākas pret bērniem bijušas sievietes ( 214). Pērn realizētā projekta ietvaros atbalsta centra Vecāku mājā dzīvojušas un rehabilitāciju saņēmušas 28 vardarbībā cietušas sievietes, tur pabijuši arī 13 centrā rehabilitēto bērnu vecāki, kas saņēma speciālistu konsultācijas.

Lai ciemiņi pārliecinātos par daudzajām iespējām, ko saviem klientiem piedāvā „Rasas pērles”, viesiem izrādīja centra telpas, un ,protams, viņi apmeklēja jauno Vecāku atbalsta māju. Tajā dzīves prasmju daļā visi piedalījās sveču marmorizēšanas nodarbībā       un koka dekoratīvās iededzināšanas nodarbībā. Kopā būšanas noslēgumā ciemiņiem radās daudz jautājumu par kolektīva ikdienu, par finansējuma piesaistīšanu, par nepieciešamo atbalstu turpmāk. Vēlot izturību un panākumus , solot sadarboties arī turpmāk, pateicības pasākuma dalībnieki atvadījās. Mēs sakām „paldies” saviem atbalstītājiem un viņu ģimenēm par sapratni, vēlam veiksmi, veselību un enerģiju ieceru realizēšanā .

Mājas lapas iepriekšējais variants.