Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Panākumi Popielā

Publicēts Otrdiena, 27 Februāris 2018

23.februārī Rugāju pagasta Tautas namā notika Popiela, kurā  varēja piedalīties visi uzstāties gribošie. Mūsu centra pusaudži , saņemot sociālās audzinātājas Ļesjas  piedāvājumu, uzmanīgi no viņas uzklausot konkursa prasības, aplūkojot uz vietas lielo skatuvi, izvērtējot savas iespējas, nolēma pasākumā piedalīties. Audzinātāju Ļesjas un Santas vadībā bērni devās uz mēģinājumiem Tautas namā, bet pārējie audzinātāji ik dienas uz vietas atbalsta centrā iesaistījās bērnu sagatavošanā Popielai. Viņi apguva “Bermudu divstūra” dziesmu “Disko”. Bērniem tika piemeklēti disko stilam atbilstošs apģērbs un parūkas.Svarīgajā uzstāšanās dienā mūsējie pārvarēja kautrību un nedrošību, parādīja labu sniegumu, iegūstot savā vecuma grupā 3. vietu. Mēs ar Jums patiesi lepojamies, Dagnija, Ērika, Dāvi, Sarma, Dan, Beāte!

Pateicības vēlās brokastis labdariem - centra Valentīndienas tradīcija

Publicēts Ceturtdiena, 15 Februāris 2018

“Rasas pērlēs” cenšamies pieturēties pie iedibinātām tradīcijām. Viena no tām – ikgadējā tikšanās ar centra atbalstītājiem, kas iepriekšējā gada laikā ir mūs atbalstījuši sev vispieņemamākajā veidā. Gatavoties sākām savlaicīgi: gan plaucējot ievu zarus, lai radītu pavasarīgu noskaņojumu, gan bērni no speciālas masas veidoja sirsniņsvečturus piemiņas veltēm . Šoreiz uz rīta otrās kafijas laiku pie mums ieradās 21 labdaris : Zigrīda Lizinska- Balvu  kafejnīcas “Velves” īpašniece, Iveta Supe- Balvu muzeja direktore, Nikolajs Gorkins –mākslinieks, Edīte Gorkina – arodārste, Aleksejs Kovšovs – Balvu VUGD daļas priekšnieks, Agris Apšenieks – SIA Auto 2AA valdes loceklis, Kristīne melne – brīvprātīgā ziedotāja, Gunita Prokofjeva – Balvu BJC, Dārija Semjonova – BBJC brīvprātīgā, Dzidra Šmagre – Lazdukalna pagasta    , Aigars Pušpurs –Balvu novada domes priekšsēdētājs, Daniela Borisanova- BPVV skolniece, A.Pušpura “ēnotāja”, Olita Loseva- Balvu BJC, Larisa Klitončika – zirgusētas “Kapulejas” saimniece, Andrejs Klitončiks - zirgusētas “Kapulejas” saimnieks, Judīte Alvatere – “Best līzings”Alūksnes filiāles vadītāja, Zaiga Jaudzema – “Agre Sport” Balvu veikala vadītāja, Daina Tutiņa –Rugāju novada domes izpilddirektore, Sandra Kapteine – Rugāju novada domes priekšēdētāja, Māra Baķe- z/s “Baķi” saimniece, Aivars Baķis - z/s “Baķi” saimnieks. Centra direktore Ilze Andža ciemiņiem pastāstīja par 2017. gada sasniegumiem un atzīmēja katra klātesošā īpašo ieguldījumu centra iemītnieku sadzīves uzlabošanā. Lai viesiem rastos priekšstats par nodarbībām, kādas ikdienā piedāvājam bērniem, sociālo audzinātāju Ļesjas Halusas un Santas Pērkones vadībā visiem tika dota iespēja pagatavot savu 2018. gada  sapņu ķērāju. Tikšanās vairoja pārliecību par sadarbības pozitīvajiem aspektiem. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem -  gan tiem, kuri  apmeklēja centra organizēto pasākumu, gan tiem, kuriem šoreiz dažādu iemeslu pēc nebija iespējas atbraukt.

 

 

Ziemas zupa

Publicēts Pirmdiena, 29 Janvāris 2018

Kad ārā ziema un sals kož vaigos, ir īstais laiks laukā vārīt zupu. Audzinātāji  Raivis un Ļesja savlaicīgi organizē vietas attīrīšanu no sniega  pavarda novietošanai. Šajā darbā ar prieku  iesaistās arī centra mazākie iemītnieki. Kad vieta izbrīvēta, pavardā ievieto malku.Kamēr uguns mēles apskauj pagales, bērni un pieaugušie bauda ziemas priekus : pikojas, būvē  sniega cietoksni, ceļ sniegavīrus. Kad uguns  kļuvusi rāma, virs pavarda tiek novietots katls ar iepriekš sagatavotām soļankas sastāvdaļām. Laiks, gaidot ēdiena gatavību, paiet nemanot. Kā jau janvārī, ārā agri paliek tumšs, tāpēc zupas baudīšana notiek centra ēdamzālē. Jāsaka kā Latvijā pazīstamam šefpavāram : kas var būt labāks par šo? Garda, aromātiska, bieza vira –  prasīt prasās pēc papildporcijas.

Kameršļūkšana „Dimantos”

Publicēts Piektdiena, 02 Februāris 2018

Beidzot ir tik daudz sniega, ka var baudīt ziemas priekus uz kalna. Stāmerienas pusē ir mototrase „Dimanti”, kur bērni ziemā var vizināties no kalna gan ar speciāli pielāgotām kamerām, gan ar ragaviņām un slēpēm. „Rasas pērļu” iemītnieki  piektdienu gaidīja ar nepacietību, jo šāds motivācijas pasākums centrā bija pirmo reizi. Pēc trases saimnieka izstāstītās drošības instrukcijas visi izmēģināja līdz šim nebaudīto šļūkšanu no kalna ar kamerām. Skaļi smiekli, jautra sasaukšanās, sārti vaigi, patiess prieks par ziemu un sniegu. Izbrauciena noslēgumā sociālās audzinātājas Inta un Anželika bērnus cienāja ar karstu tēju un cepumiem, bet bērni dalījās iespaidos ar piedzīvoto. 

2017. gada nogalē

Publicēts Otrdiena, 02 Janvāris 2018

2017. gada izskaņā centra iemītniekiem bija daudz ciemiņu, radošo nodarbību, atrakciju, rotaļu, dāvanu, skaistumkopšanas iespēju, citu pārsteidzošo lietu. Mēs sirsnīgi pateicamies visiem saviem labdariem par kopā būšanu un svētku radīšanu ne tikai mazajām sirsniņām, bet arī pieaugušajiem: Balvu Valsts ģimnāzijas 9.b klasei un audzinātājai I.Paiderei, Balvu pamatskolas 4.d klasei un audzinātājai S.Ivanovskai, kafejnīcas „Velves” īpašniecei Z. Lizinskai, Balvu BJC un O. Losevai, I. Ozolai, G. Prokofjevai, I. Hmarai, J. Alvaterei un „Best līzings”, D.un M. Jaudzemiem no „Agre Sport”, Jura Ločmana ģimenei, Aigara Pušpura ģimenei, Balvu tirgus labdariem P. un L.Knēģeriem, Santai, Olgai, Jekaterinai , Aleksejam un Larisai no Rīgas un viņu atbalstītājiem, Marijai un Aleksandram un pārējiem neilgi dzīvojošajiem Rīgā cittautiešiem, Artai Stepiņai un Malmes baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, Velku biedrībai un Somijas un Zviedrijas labdarības organizācijām "Cerību zvaigzne" un "No sirds uz sirdi", Inārai Čakānei un Tamārai Balvos, labdariem, kas vēlējās palikt anonīmi. Jaunajā, 2018. gadā ieejot, "Rasas pērļu" iemītniekus priecēja krāšņs salūts. Būtu jauki, ja viņu gads ritētu tikpat priecīgi un krāsaini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.