Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Rīgas labdaru organizēts rudens pikniks

Publicēts Trešdiena, 25 Septembris 2019

Mūsu centram jau vairākus gadus atbalstu sniedz domu biedru grupa no Rīgas, kas parasti bērnus apciemo uz Ziemassvētkiem vai Jauno gadu. Šoreiz Olga kopā ar tēvu atbrauca jau septembrī, lai pabūtu kopā ar centra iemītniekiem, organizētu rudenīgu pikniku svaigā gaisā.Darbiniekiem palīdzot , ātri tapa svaigu dārzeņu uzkodas, saldumu stienīši zefīra grilēšanai un ,protams, grilētas desiņas. Mielasts ieilga, jo, ārā esot, visiem ir laba ēstgriba. Paldies Olgas ģimenei un viņas domubiedriem par jauko kopā būšanu , našķiem un ziedotajām mantām.

Kanisterapija

Publicēts Piektdiena, 23 Augusts 2019

Ziedot.lv atbalstīta projekta ietvaros no marta  līdz Jaunajam gadam centra klientiem ir iespēja piedalīties kanisterapijas nodarbībās. Sertificēta speciāliste Ingrīda Supe un speciāli apmācīti samojedu šķirnes suņi Dora un Sani 2 reizes mēnesī  brauc strādāt uz  “Rasas pērlēm”. Parasti bērni tiek dalīti 2 grupās, lai sadarbība izvērstos veiksmīgāka un visiem pietiktu laika komunikācijai ar četrkājainajiem terapeitiem.Nodarbības palīdz/veicina atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīta neatkarību, iecietību un paškontroli, paaugstina pašapziņu, iniciatīvu, mazina hiperaktivitāti, uzlabt koncentrēšanās spēju,veicina runas attīstību.

Panākumi Popielā

Publicēts Otrdiena, 27 Februāris 2018

23.februārī Rugāju pagasta Tautas namā notika Popiela, kurā  varēja piedalīties visi uzstāties gribošie. Mūsu centra pusaudži , saņemot sociālās audzinātājas Ļesjas  piedāvājumu, uzmanīgi no viņas uzklausot konkursa prasības, aplūkojot uz vietas lielo skatuvi, izvērtējot savas iespējas, nolēma pasākumā piedalīties. Audzinātāju Ļesjas un Santas vadībā bērni devās uz mēģinājumiem Tautas namā, bet pārējie audzinātāji ik dienas uz vietas atbalsta centrā iesaistījās bērnu sagatavošanā Popielai. Viņi apguva “Bermudu divstūra” dziesmu “Disko”. Bērniem tika piemeklēti disko stilam atbilstošs apģērbs un parūkas.Svarīgajā uzstāšanās dienā mūsējie pārvarēja kautrību un nedrošību, parādīja labu sniegumu, iegūstot savā vecuma grupā 3. vietu. Mēs ar Jums patiesi lepojamies, Dagnija, Ērika, Dāvi, Sarma, Dan, Beāte!

Jau pirmais desmits

Publicēts Pirmdiena, 17 Jūnijs 2019

2009. gada 13. jūnijā  tika atklāts Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”. Šobrīd noslēdzas pirmais zīmīgais darbības atskaites posms. 10 gadu laikā centrā sociālo rehabilitāciju valsts finansētās programmās un dažādos projektos saņēmuši aptuveni 2800 bērni un 450 pieaugušie. Katru gadu esam piedalījušies projektos centra materiālās  bāzes uzlabošanai. Mūsu izlolotā doma par žogu augļu koku dārzam un stāvlaukumu  ārpus iežogotās teritorijas ir realizējusies. Nākošajā desmitgadē mēs iesoļojam pieredzējušāki, gudrāki, atvērtāki dažādiem pārbaudījumiem. Vēl lielākam darba sparam un piederības izjūtas stiprināšanai  esam zem sava – „Rasas pērļu” karoga. Mēs esam gatavi jauniem izaicinājumiem. Par iegūto pamatu „Rasas pērļu”  pastāvēšanai un darbības vietai esam pateicīgi Latvijas Bērnu fondam, Rugāju novada domei un Centram Dardedze.

Pateicības vēlās brokastis labdariem - centra Valentīndienas tradīcija

Publicēts Ceturtdiena, 15 Februāris 2018

“Rasas pērlēs” cenšamies pieturēties pie iedibinātām tradīcijām. Viena no tām – ikgadējā tikšanās ar centra atbalstītājiem, kas iepriekšējā gada laikā ir mūs atbalstījuši sev vispieņemamākajā veidā. Gatavoties sākām savlaicīgi: gan plaucējot ievu zarus, lai radītu pavasarīgu noskaņojumu, gan bērni no speciālas masas veidoja sirsniņsvečturus piemiņas veltēm . Šoreiz uz rīta otrās kafijas laiku pie mums ieradās 21 labdaris : Zigrīda Lizinska- Balvu  kafejnīcas “Velves” īpašniece, Iveta Supe- Balvu muzeja direktore, Nikolajs Gorkins –mākslinieks, Edīte Gorkina – arodārste, Aleksejs Kovšovs – Balvu VUGD daļas priekšnieks, Agris Apšenieks – SIA Auto 2AA valdes loceklis, Kristīne melne – brīvprātīgā ziedotāja, Gunita Prokofjeva – Balvu BJC, Dārija Semjonova – BBJC brīvprātīgā, Dzidra Šmagre – Lazdukalna pagasta    , Aigars Pušpurs –Balvu novada domes priekšsēdētājs, Daniela Borisanova- BPVV skolniece, A.Pušpura “ēnotāja”, Olita Loseva- Balvu BJC, Larisa Klitončika – zirgusētas “Kapulejas” saimniece, Andrejs Klitončiks - zirgusētas “Kapulejas” saimnieks, Judīte Alvatere – “Best līzings”Alūksnes filiāles vadītāja, Zaiga Jaudzema – “Agre Sport” Balvu veikala vadītāja, Daina Tutiņa –Rugāju novada domes izpilddirektore, Sandra Kapteine – Rugāju novada domes priekšēdētāja, Māra Baķe- z/s “Baķi” saimniece, Aivars Baķis - z/s “Baķi” saimnieks. Centra direktore Ilze Andža ciemiņiem pastāstīja par 2017. gada sasniegumiem un atzīmēja katra klātesošā īpašo ieguldījumu centra iemītnieku sadzīves uzlabošanā. Lai viesiem rastos priekšstats par nodarbībām, kādas ikdienā piedāvājam bērniem, sociālo audzinātāju Ļesjas Halusas un Santas Pērkones vadībā visiem tika dota iespēja pagatavot savu 2018. gada  sapņu ķērāju. Tikšanās vairoja pārliecību par sadarbības pozitīvajiem aspektiem. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem -  gan tiem, kuri  apmeklēja centra organizēto pasākumu, gan tiem, kuriem šoreiz dažādu iemeslu pēc nebija iespējas atbraukt.

 

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.