Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Valentīndienā

Publicēts Pirmdiena, 15 Februāris 2021

Negantais vīruss ir ienesis korekcijas arī centra tradīcijās – nenotika Labdaru rīta kafijas pateicības pasākums.  Šogad nedrīkstējām aicināt ciemos savus atbalstītājus, jo jāievēro Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumus. Taču svētki kā tādi, kas jo sevišķi svarīgi mūsu iemītniekiem pusaudžiem, bija. Mēs ne tikai rotājām savu vidi, bet arī rakstījām  vēstules viens otram, ko līdz svētkiem uzglabāja paštaisītā sirdsformas kārbiņā, gatavojām pārsteiguma veltes, svinējām svētkus,  pirmdienas rīta prezentācijā bērni demonstrēja paveikto un iesaistīja  darbiniekus aktivitātēs. Īpaši sirsnīgs bija pārdomātais plakāts ar katram klātesošajam pievienotu aploksnīti, kur ievietots svētku novēlējums. Šajos svētkos mēs vēlam visiem saviem labdariem un atbalstītājiem stipru veselību un gaidām ciemos citā gadalaikā.

Ir sācies 2021.gads

Publicēts Piektdiena, 29 Janvāris 2021

Pēc garajām svētku dienām gadu mijā, priecīgi un veseli uzsākām 2021. gadu. Mūsu iemītniekiem svētki turpinājās, jo dāvanas un našķi bija sarūpēti arī pareizticīgo Ziemassvētkiem un vecajam Jaunajam gadam, kas zīmīgi mūsu klientiem no pierobežas. Bērniem un darbiniekiem atsākās ikdiena ar dažādām nodarbībām telpās un svaigā gaisā, un, protams, ar motivācijas pasākumiem. Ievērojot visus drošības priekšrakstus, šomēnes pusaudzēm notika fotosesija, bērnus ar ragavām izvizināja Anengofas zirgaudzētāja, pabijām viesmīlīgajā  rančo “Ozolmājas” , kur dažādus dzīvniekus drīkst arī uzcienāt ar saimnieku dotajiem gardumiem, ne tikai aplūkot. Visiem bērniem tā bija lieliska iespēja savām acīm skatīt gan Latvijai raksturīgus mājdzīvniekus, putnus, gan eksotiskus dzīvniekus.

Janvārī mūs ļoti iepriecināja arī dibinātāji. Rugāju novada dome parūpējās, lai katru dienu centrā iebraucamais ceļš un stāvlaukums būtu attīrīts no sniega, par ko esam pateicīgi priekšsēdētājai S.Kapteinei , izpilddirektorei D.Tutiņai un rūpīgajam sniega traktora šķūrētājam . Savukārt Latvijas Bērnu fonds mums piešķīra 3 jaunus datorus, jo iepriekšējie savus 7-8 gadus jau bija nokalpojuši, vairs nebija efektīvi lietošanā. Par mūsu materiālās bāzes stiprināšanu paldies sakām  fonda prezidentam A.Bērziņam un viceprezidentei V.Vucānei. Gads sācies cerīgi, vai ne?

 

 

Dāvanu laiks

Publicēts Pirmdiena, 28 Decembris 2020

Neskatoties ur valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Ziemassvētku dāvanas no vardarbības cietušiem bērniem un pieaugušiem arī šogad mēroja ceļu uz “Rasas pērlēm”. Par svētku sajūtas radīšanu centra klientiem pirmā parūpējās Arta Stepiņa un S:t Mikaels Kyrka dāmu klubs no Malmö Zviedrijā. Nākošās bija Vivi-Ann Ahlström no Mantorp Zviedrijā  atbilstoši bērnu un pieaugušo vecumam un dzimumam skaisti iesaiņotās dāvanas un Ingegärd Axelsson no Mantorp Zviedrijā  ziedojums centra vajadzībām. Pavisam negaidot, centra klientiem dāvanas atgādāja kaimiņu pagastā esošās biedrības Neatkariba Balt ļaudis, kas sniedz palīdzību un atbalstu cilvēkiem, kas nonākuši atkarību problēmā. Katram bērnam caur šo NVO sadarbībā ar projekta "Samariešu soma" partneri biedrību Šans AB  organizācijas un Labās vēsts tika pasniegta dāvanu kaste ar dažādām bērniem tik patīkošām lietām. Arī mūsu dibinātāji Latvijas Bērnu fonds parūpējās, lai bērniem svētkos pietiek saldumu. Par gardumiem parūpējās arī Zigrīda Lizinska no kafejnīcas “Velves” Balvos. Mūs kā katru gadu atcerējās arī čaklās adītājas no Balviem - Ināra Čakāne un Tamāra Ivanova. Taču vislielāko pārsteigumu visiem centra klientiem sagādāja I- Robot Rīgas Ziemassvētku vecītis.Pirms tam katrs bērns un pieaugušais viņam rakstīja vēstuli, kurā atklāja savas vēlmes. Domājam, ka  i- Robot Ziemassvētku vecītim bija vesela rūķu komanda, lai piepildītu katra mūsu centra iemītnieka sapņus. Jo tie bija visdažādākie: gan mīksts plediņš jaundzimušam bērniņam, gan rokas pulksteņi, rokassprādzes,rotaļlietas, bumbas, kleitiņas , LEGO roboti, rotaslietas, kosmētika , futbola buči un pat ģitāra. Visas dāvanas bija glīti iesaiņotas ar vēlējumu katram vēstules rakstītājam. Un vēl - i- Robot vadītāja Līga bija parūpējusies, lai arī centra darbinieces saņem kādu rotaslietu ; tas bija tik patīkami. Mēs sakām sirsnīgu paldies visiem, kas Ziemassvētku dāvanu sarūpēšanas steigā iedomājās arī par “Rasas pērlēs” esošajiem bērniem un pieaugušajiem, sagādājot viņiem patiesu prieku un ticību, ka, ja kaut ko ļoti vēlies, tas piepildās.

Gada nogalē

Publicēts Trešdiena, 30 Decembris 2020

Pavisam negaidīti gada pēdējās darba dienās atbalsta centru apciemoja labdari no Rīgas. Dāvanas, saldumus un mandarīnus, skaistus krāsojamus plakātus, jaunas un lietotas mantas un rotaļlietas no savas ģimenes un draugiem  šurp atveda Olga un Jevgēnija. Olga mūsu centru kopā ar ģimenes locekļiem un domubiedriem apmeklē jau 4. gadu. Parasti tiek organizētas aktivitātes kopā ar bērniem, bet šogad darbošanās nenotika, jo jārūpējas gan par centra iemītnieku, gan savu drošību.  Pirmo reizi tālo ceļu uz Rugājiem mēroja Vision Express pārstāves Eva un Marta. Viņas tika iepriekš brīdinātas, ka tikšanās ar mūsu klientiem klātienē šoreiz nav iespējama, bet tas nemazināja meiteņu labo gribu nogādāt pirms svētkiem uz centru darbā organizētās akcijas rezultātā saziedotos saldumus, higiēnas, kancelejas un saimniecības preces, rotaļlietas, lietotas drēbes un apavus. Mēs sakām sirsnīgu paldies Rīgas ziedotājiem, vēlam Jaunajā gadā būt tik pat atsaucīgiem un gaidām ciemos vasarā.

Saņemts sūtījums no Malmo

Publicēts Pirmdiena, 30 Novembris 2020

 Jau daudzus gadus atbalsta centru saista attālināta draudzība ar Malmo pilsētas Sv. Mikaela baznīcas draudzes dāmu klubu. Šīs attiecības mums palīdz uzturēt bijusī žīguriete, Sv. Mikaela baznīcas ērģelniece Arta Stepiņa. Dāmu kluba locekles ir čaklas rokdarbnieces. Arī šogad saņēmām lielu sūtījumu ar adītām lietām bērniem. Silti un mīksti džemperīši un jaciņas, šallītes un cepurītes, cimdiņi un zeķes dzīvespriecīgās krāsās bērni saņems Ziemassvētku vecīša paciņās kopā ar citām veltēm. Mēs sakām sirsnīgu paldies visām tālumā dzīvojošajām dāmām par to, ka mūs atceras un par mums rūpējas.

Mājas lapas iepriekšējais variants.