Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Darbīgais marts

Publicēts Trešdiena, 31 Marts 2021

Mēnesis bija piepildīts ar visdažādākajām aktivitātēm : mēs sējām, vērojām dīgstu pārveidošanos par augiem, mācījāmies taisīt putnu būrus, cepām picu, veidojām Pūpolsvētdienas un Lieldienu dekorus. Kad bērniem darba pilnas rokas, laiks atbalsta centrā rit ātri.

Mājas lapas iepriekšējais variants.