Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Novembris atbalsta centrā

Publicēts Piektdiena, 20 Novembris 2020

Atbilstoši sociālo audzinātāju darba tematiskajiem plāniem novembrī  īpaša gatavošanās ir Mārtiņiem, Lāčplēša dienai un valsts proklamēšanas gadadienai. Šogad valsts svētku laika  aktivitātes galvenokārt norisinājās ārā, kad iestājās mijkrēslis. Gan iedegtās  lāpas centra ieejas celiņā, gan izvietotās svecītes Latvijas kontūrformā, gan atbilstošs muzikālais noformējums, gan bērnu un pieaugušo uzrunās teiktais padarīja šo tumšo gadalaiku gaišāku un notikumu svinīgāku. Un vēl - kā parasti mūsu centrā svētku reizē - balts galdauts un sarūpēts svētku cienasts, kopēja galda klāšana un būšana pie galda māca,kā svētkus mājās var svinēt kopīgās sarunās, dziesmās un dejās , bez atkarību izraisošu vielu lietošanas.

Mājas lapas iepriekšējais variants.